Wersja językowa:PLEN

Formularz Kontaktowy

 

Kartografia

 

Oferujemy:


 • Zasilanie baz danych GIS;
 • Tworzenie i aktualizację baz danych topograficznych:

     - Bazy danych obiektów topograficznych, np.BDOT10K;     

     - Wektorowych baz danych VMap Level 2 i VMap Level 3;

 • Opracowanie i wydruk map topograficznych;

 • Tworzenie tematycznych baz danych i ich opracowań kartograficznych:

     - Mapa Hydrograficzna Polski;

     - Mapa Sozologiczna Polski;

 • Opracowanie innych produktów kartograficznych, np.:

     - Atlas samochodowy;

     - Mapy turystyczne.Projekty kartograficzne zrealizowane przez naszą firmę:


 • Szereg projektów dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i Urzędów Marszałkowskich poszczególnych województw w zakresie wykonania Bazy Danych Topograficznych – np. Geoportal2, BDOT10k;
 • Opracowanie map tematycznych dla Urzędów Marszałkowskich;
 • Projekt testowy wojskowej mapy MGCP dla firmy jednego z państw członka programu;
 • Opracowanie map topograficznych VMapy  Level 2 w skali 1: 50 000 oraz VMap Level 3 w skali
  1: 25 000 dla Sztabu Generalnego WP;

 • Projekty wydawnicze, m.in. Rzeczpospolita Polska Tryptyk, opracowanie atlasu samochodowego
  i szeregu map turystycznych i planów miast;

 • Projekt technologiczny numerycznego wykonywania map topograficznych w skali 1:50 000 dla Łotwy – finansowany przez NATO w ramach Partnerstwa dla Pokoju;
 • Szereg projektów z zakresu aktualizacji map topograficznych dla Sztabu Generalnego WP.

 

Firma posiada odpowiednie zaplecze techniczne jak i zespół wykwalifikowanych pracowników
z dużym doświadczeniem, pozwalającym na opracowywanie produktów na cele wojskowe. Posiadamy odpowiednie certyfikaty wymagane przy realizacji projektów dotyczących informacji niejawnych.

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 Polkart Sp. z o.o.

Polkart Sp. z o.o., ul. Modzelewskiego 8, 02-679 Warszawa
tel: (+48 22) 749 18 30, fax: (+48 22) 749 18 50