Wersja językowa:PLEN

Formularz Kontaktowy

 

SOCET GXP

 

SOCET GXP® to pakiet oprogramowania geoprzestrzenno-wywiadowczego, które umożliwia wykorzystanie zobrazowań ze źródeł satelitarnych i lotniczych w celu identyfikacji, analizy i efektywnego pozyskiwania obiektów naziemnych pozwalając na szybkie tworzenie produktów geoprzestrzennych.

 

Wczytane zobrazowania i dane video pochodzące zarówno z komercyjnych jak i rządowych źródeł, SOCET GXP precyzyjnie wyświetla, adnotuje i kataloguje pozyskując informacje, które wykorzystywane są do opracowywania map, rozwijania infrastruktury transportowej, zarządzania zasobami naturalnymi i sieciami łączności, koordynowania misji operacyjnych, wyznaczania manewrów wojsk i tworzenia raportów geoprzestrzenno-wywiadowczych.

 

 

SOCET GXP to:

 

 • Przetwarzanie i analiza zobrazowań
 • Raportowanie wywiadowcze
 • Tworzenie produktów geoprzestrzennych
 • Modelowanie i wizualizacja 3-D
 • Wizualizacja danych wysokościowych i danych LiDAR
 • Pozyskiwanie geoprzestrzennych danych wektorowych
 • Analiza danych
 • Przetwarzanie teledetekcyjne
 • Tworzenie modeli wysokościowych
 • Triangulacja
 • Ortorektyfikacja
 • Analizy video
 • Targeting
 • Rozwój aplikacji poprzez API

 

Dowiedz się więcej >>

 

 

 

 

Copyright © 2009 Polkart Sp. z o.o.

Polkart Sp. z o.o., ul. Modzelewskiego 8, 02-679 Warszawa
tel: (+48 22) 749 18 30, fax: (+48 22) 749 18 50