Wersja językowa:PLEN

Formularz Kontaktowy

 

Historia

 

Firma POLKART rozpoczęła swoją działalność w 1991r. jako przedsiębiorstwo PHU POLKART
Sp. z o.o. Jej głównym obszarem działalności była
produkcja geodezyjna i kartograficzna oraz wykonywanie zdjęć fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.


W latach 90-tych zajmowaliśmy się:

 • Wykonywaniem zdjęć barwnych i panchromatycznych;

 • Przygotowaniem zdjęć lotniczych dla potrzeb opracowania i aktualizacji map topograficznych;

 • Przygotowaniem zdjęć lotniczych dla potrzeb krajów bałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia);

 • Realizacją projektu PHARE we współpracy z belgijską firmą EUROSENSE (lata 1995-1998) - wykonanie barwnych zdjęć lotniczych w skali 1:26000 (90% powierzchni Polski) oraz zdjęć lotniczych w skali 1:5000 głównych miast Polski, na podstawie których utworzona ortofotomapa
  w skali 1:5000 i 1:10000 stanowiła podstawowe źródło informacji dla potrzeb opracowania map topograficznych
  w skalach od 1:10000 do 1:50000 a także LPIS;

 • Dystrybucją odbiorników GPS firmy TRIMBLE;

 • Klasycznymi opracowaniami kartograficznymi;

 • Realizacją projektu technologicznego opracowania cyfrowych map topograficznych w skali 1:50000 dla obszaru Łotwy;

 • Produkcją map topograficznych VMAP LEVEL 2 oraz VMAP LEVEL 3 na rzecz Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz urzędów marszałkowskich.


Po 2000 roku nasza działalność poszerzyła się o:

 • Produkcję map tematycznych (hydrograficznych i sozologicznych);

 • Realizację prac na rzecz ARiMR - kontrole metodą FOTO oraz metodą bezpośrednią wniosków zgłaszanych przez rolników o dopłaty ze środków Unijnych oraz środków rządowych;

 • Opracowywanie map w standardzie TBD (Baza Danych Topograficznych) w skali 1:10000;

 • Realizację prac w zakresie budowy systemu LPIS dla potrzeb Agencji Restrukturyzacji
  i Modernizacji Rolnictwa.


W 2007 roku firma zrezygnowała z działalności fotolotniczej, zachowując w zakresie działalności
i strukturach kadrowych świadczenie tego typu usług na bazie dzierżawy lub poprzez sprawowanie nadzoru operacyjnego. Zachowano również potencjał kadrowy i techniczny w zakresie prac fotogrametrycznych.

 

 

Copyright © 2009 Polkart Sp. z o.o.

Polkart Sp. z o.o., ul. Modzelewskiego 8, 02-679 Warszawa
tel: (+48 22) 749 18 30, fax: (+48 22) 749 18 50