Wersja językowa:PLEN

Formularz Kontaktowy

 

Geodezja

 

Oferujemy:


  • Obsługę geodezyjno-prawną oraz dokumentację do celów prawnych, w tym:

     - Podziały i scalenia działek ewidencyjnych (w tym w terenach zamkniętych);

     - Wznowienia granic;

     - Rozgraniczenia nieruchomości;

     - Badanie i regulacja stanu prawnego nieruchomości;

     - Kompleksowe modernizacje ewidencji gruntów i budynków;

  •  Wykonanie map cyfrowych oraz numerycznych analiz, w tym:

     - Mapy do celów projektowych i sytuacyjno-wysokościowe;

     - Mapy tematyczne na indywidualne potrzeby klienta;

     - Opracowanie projektów poprzecznych i profili podłużnych terenu;

     - Przygotowanie danych pod wyniesienie obiektów w teren;

     - Opracowania numeryczne z wykorzystaniem zdjęć lotniczych oraz

       ortofotomapa;

     - Wykonanie numerycznych modeli terenu;

     - Cyfryzacja analogowych zasobów geodezyjnych;

  •  Wykonywanie prac w zakresie geodezji inżynieryjnej oraz obsługi inwestycji i prac realizacyjnych:

     - Tyczenia budynków, obiektów budowlanych oaz sieci uzbrojenia terenu;

     - Pomiary powykonawcze budynków, budowli i sieci uzbrojenia terenu;

     - Projektowanie i zakładanie oraz opracowanie pomiarów osnów geodezyjnych 

       metodami GPS.Ważniejsze projekty geodezyjne zrealizowane przez naszą firmę:

 

  • Opracowanie dokumentacji przedprojektowych/projektowych na potrzeby modernizacji linii kolejowych, np. dla PKP PLK S.A.;

  • Opracowanie studium wykonalności w zakresie dokumentacji przedprojektowej dla linii kolejowej dla firmy Harclow Limited Group;

  • Modernizacja i cyfryzacja zasobów geodezyjnych (np. GESUT, BDOT500);

  • Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) na rzecz Starostw Powiatowych;

  • Modernizacja i aktualizacja baz danych LPIS dla Agencji Restrukturyzacji
    i Modernizacji Rolnictwa.

 

 

Copyright © 2009 Polkart Sp. z o.o.

Polkart Sp. z o.o., ul. Modzelewskiego 8, 02-679 Warszawa
tel: (+48 22) 749 18 30, fax: (+48 22) 749 18 50