Wersja językowa:PLEN

Formularz Kontaktowy

 

Fotogrametria

 

Oferujemy:

 

 • Wykonanie cyfrowej aerotriangulacji zobrazowań;
 • Tworzenie numerycznych modeli terenu: DEM i DSM;
 • Wykonanie ortofotomapy;
 • Stereodigitalizację;
 • Wykonanie modeli 3D obiektów.Ważniejsze projekty fotolotnicze i fotogrametryczne zrealizowane przez naszą firmę:


 • Uczestnictwo w projekcie Banku Światowego wykonywanego na terenie Polski wraz z  duńską firmę BlomInfo mającego na celu stworzenie precyzyjnego systemu informacji o terenie;

 • Szereg projektów dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, polegających na wykonaniu lotniczych  zdjęć fotogrametrycznych i ortofotomapy dla kontroli płatności bezpośrednich dla producentów rolnych;

 • Szereg projektów na rzecz Głównego Geodety Kraju oraz Urzędów Marszałkowskich;

 • Realizacja zdjęć obiektów kopalnianych (zwałowisko KWB Turów, Nadwiślańskiej Spółki Węglowej oraz Katowickiego Holdingu Węglowego);

 • Wykonanie zdjęć dla celów projektowanych odcinków autostrad (A-1, A-2);

 • Wykonanie zdjęć miast Polski (m.in.: Poznań, Warszawa-Ursynów, Ciechocinek, Mysłowice, Zielona Góra, Świnoujście, Szczecin, Police);

 • Wykonanie zdjęć barwnych i ortofotomapy w ramach projektu PHARE;

 • Wykonanie zdjęć lotniczych do aktualizacji map topograficznych dla krajów bałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia) – finansowane przez NATO w ramach Partnerstwa dla Pokoju;

 • Wykonanie zdjęć fotogrametrycznych dla Sztabu Generalnego WP.

 

 

 

Copyright © 2009 Polkart Sp. z o.o.

Polkart Sp. z o.o., ul. Modzelewskiego 8, 02-679 Warszawa
tel: (+48 22) 749 18 30, fax: (+48 22) 749 18 50